April 3, 2021
immigration

Binh Dinh Business Registration Office

Binh Dinh province

▹ Business Registration Office in Binh Dinh province

  • Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province
  • Phone : (0256) 3826 083
  • Email : dkkd.binhdinh@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Binh Dinh province

  • Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province
  • Phone : (0256) 3822 628
  • Fax : (0256) 3824 509
  • Email : skhdt@binhdinh.gov.vn
  • Website : https://skhdt.binhdinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/3KrnATJMeokcHM7R6
TAGS Binh Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Binh Dinh province Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

Tỉnh Bình Định ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Số điện thoại : (0256) 3826 083 Email : dkkd.binhdinh@gmail.

Justice Department in Binh Dinh province Address : 139 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province. Phone : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 139 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Định  Địa chỉ : số 31A đường Hà Huy Tập, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tình Bình Định. Điện thoại : 0694349413 – 0694349416 Fax : 0694349547 Website : https://binhdinh.

Binh Dinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Dinh Province (Binh Dinh CDC) Address : C3, Điện Biên Phủ street, Nhơn Bình ward, Quy Nhon city, Binh Dinh Province. Phone : (0256)3648893 Fax : (0256)3648668 Map : https://goo.