April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Dinh

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Dinh province

  • Address : 25 Tay Son street, Quy Nhon city, Binh Dinh province
  • Phone : (0256) 3824 629
  • Fax : (0256) 3827 312
  • Email : vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn | sldtbxh@binhdinh.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.binhdinh.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/iRxBFn98VPL8XVp47

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Binh Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 25 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3824 629 Fax : (0256) 3827 312 Email : vp@sldtbxh.binhdinh.

Department of Planning & Investment in Binh Dinh province Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

Binh Dinh province ▹ Business Registration Office in Binh Dinh province Address : 35 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3826 083 Email : dkkd.binhdinh@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3822 628 Fax : (0256) 3824 509 Email : skhdt@binhdinh.gov.

Tỉnh Bình Định ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 35 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Số điện thoại : (0256) 3826 083 Email : dkkd.binhdinh@gmail.

Justice Department in Binh Dinh province Address : 139 Le Loi street, Quy Nhon city, Binh Dinh province. Phone : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 139 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại : (0256) 3813 905 Fax : (0256) 3823 772 Email : sotuphap@stp.