June 12, 2021
Blog

[Update] Department of Education and Training in Binh Dinh

Education and Training Department of Binh Dinh Province

  • Address : 08 Tran Phu Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
  • Phone : (0256) 3820 163
  • Fax: (0256) 3826 744
  • Email : vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn
  • Website : https://sgddt.binhdinh.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/kCjcYAdWrvcmVnC89
TAGS Binh Dinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 08 đường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3820 163 Fax: (0256) 3826 744 Email : vanphong.sobinhdinh@moet.

Construction Department of Binh Dinh Province Address : 32 Ly Thuong Kiet Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Phone : (0256) 3822 882 Fax : (0256) 3891 536 Email : sxd@binhdinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 32 đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3822 882 Fax : (0256) 3891 536 Email : sxd@binhdinh.gov.

Health Department Of Binh Dinh Province Address : 756 Tran Hung Dao Street, Dong Da Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province Phone : (0256) 3792 549 Fax : (0256) 3792 276 Email : vanphong@syt.binhdinh.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 756 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3792 549 Fax : (0256) 3792 276 Email : vanphong@syt.binhdinh.

Transportation Department of Binh Dinh Province Address : 08 Le Thanh Ton Street, Quy Nhon City, Binh Dinh Province. Phone : (0256) 3892 172 Fax : (0256) 3891 536 Email : vpsgtvtbd@sgtvt.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 08 đường Lê Thánh Tôn, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3892 172 Fax : (0256) 3891 536 Email : vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Dinh province Address : 25 Tay Son street, Quy Nhon city, Binh Dinh province Phone : (0256) 3824 629 Fax : (0256) 3827 312 Email : vp@sldtbxh.binhdinh.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Định Địa chỉ : số 25 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại : (0256) 3824 629 Fax : (0256) 3827 312 Email : vp@sldtbxh.binhdinh.