March 19, 2021
immigration

Justice Department in Binh Thuan

Justice Department in Binh Thuan province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Binh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : (0252) 3822 889 Fax : (0252) 3821 697 Email : stp@binhthuan.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận  Địa chỉ : số 139 đường Mậu Thân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : 0938335742 – 0252.

Binh Thuan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Thuan Province (Binh Thuan CDC) Address : Lê Duẩn boulevard, Phú Trinh ward, Phan Thiet city, Binh Thuan Province. Phone : 0252.

Here is the list of hotels in Phan Thiet city, Mui Ne, Binh Thuan province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

What are the Address of the Immigration Office in Phan Thiet city, Binh Thuan province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Binh Thuan Immigration Office Address : 139 Mau Than, Phan Thiet city, Binh Thuan province. Phone : 0938335742 – 0252.