The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Binh Thuan, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 8601S – Tu Van Tu – Phan Thiet – Binh Thuan Location : 05 Tu Van Tu street,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Thuận, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 8601S – Phan Thiết – Bình Thuận Địa chỉ : số 05 đường Từ Văn Tư, thành phố Phan Thiết,

Education and Training Department of Binh Thuan Province Address : 10 Nguyen Tat Thanh Street, Hung Long Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Phone : (0252) 3829 618 Fax : (0252)3829 617 Email : vanphong.sobinhthuan@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 10 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3829 618 Fax : (0252)3829 617 Email : vanphong.sobinhthuan@moet.

Construction Department of Binh Thuan Province Address : 03 Nguyen Tat Thanh Street, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Phone : (0252) 3832 180 Fax : (0252) 3827 058 Email : sxd@binhthuan.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : Số 03 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3832 180 Fax : (0252) 3827 058 Email : sxd@binhthuan.gov.

Health Department Of Binh Thuan Province Address : 59 Le Hong Phong Street, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Phone : (0252) 3821 933 Fax : (0252) 3824 110 Email : syt@binhthuan.gov.

Sở Y Tế Bình Thuận
May 24, 2021 · TAGS Binh Thuan

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 59 đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3821 933 Fax : (0252) 3824 110 Email : syt@binhthuan.gov.

Transportation Department of Binh Thuan Province Address : 239 Tran Hung Dao Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province. Phone : (0252) 3827 125 Fax : (0252) 3829088 Email : sgtvt@binhthuan.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 239 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : (0252) 3827 125 Fax : (0252) 3829088 Email : sgtvt@binhthuan.

1 2 3