June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Binh Thuan Province

Construction Department of Binh Thuan Province

  • Address : 03 Nguyen Tat Thanh Street, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
  • Phone : (0252) 3832 180
  • Fax : (0252) 3827 058
  • Email : sxd@binhthuan.gov.vn
  • Website : https://sxd.binhthuan.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/oi2XfybcmXwUgNrMA
TAGS Binh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : Số 03 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3832 180 Fax : (0252) 3827 058 Email : sxd@binhthuan.gov.

Health Department Of Binh Thuan Province Address : 59 Le Hong Phong Street, Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province Phone : (0252) 3821 933 Fax : (0252) 3824 110 Email : syt@binhthuan.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 59 đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3821 933 Fax : (0252) 3824 110 Email : syt@binhthuan.gov.

Transportation Department of Binh Thuan Province Address : 239 Tran Hung Dao Street, Phu Thuy Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province. Phone : (0252) 3827 125 Fax : (0252) 3829088 Email : sgtvt@binhthuan.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 239 đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : (0252) 3827 125 Fax : (0252) 3829088 Email : sgtvt@binhthuan.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Thuan province Address : 17 Nguyen Tat Thanh street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province Phone : (0252) 3821 002 Fax : (0252) 3825 932 Email : sldtbxh@binhthuan.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 17 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện Thoại : (0252) 3821 002 Fax : (0252) 3825 932 Email : sldtbxh@binhthuan.gov.

Department of Planning & Investment in Binh Thuan province Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province Phone : (0252) 3832 580 | 3824 087 Fax : (0252) 3828 656 Email : skhdt@binhthuan.gov.

Binh Thuan province ▹ Business Registration Office in Binh Thuan province Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province Phone : (0252) 3824 088 Email : dkkdbinhthuan@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.