April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Thuan

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Thuan province

  • Address : 17 Nguyen Tat Thanh street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province
  • Phone : (0252) 3821 002
  • Fax : (0252) 3825 932
  • Email : sldtbxh@binhthuan.gov.vn
  • Website : https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/xGBZVCfC3bxs9Ht76

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Binh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 17 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện Thoại : (0252) 3821 002 Fax : (0252) 3825 932 Email : sldtbxh@binhthuan.gov.

Department of Planning & Investment in Binh Thuan province Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province Phone : (0252) 3832 580 | 3824 087 Fax : (0252) 3828 656 Email : skhdt@binhthuan.gov.

Binh Thuan province ▹ Business Registration Office in Binh Thuan province Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province Phone : (0252) 3824 088 Email : dkkdbinhthuan@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 290 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3832 580 | 3824 087 Fax : (0252) 3828 656 Email : skhdt@binhthuan.gov.

Tỉnh Bình Thuận ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 290 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : (0252) 3824 088 Email : dkkdbinhthuan@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Binh Thuan province Address : 06 Nguyen Tat Thanh street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province. Phone : (0252) 3822 889 Fax : (0252) 3821 697 Email : stp@binhthuan.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : (0252) 3822 889 Fax : (0252) 3821 697 Email : stp@binhthuan.