April 3, 2021
immigration

Binh Thuan Business Registration Office

Binh Thuan province

▹ Business Registration Office in Binh Thuan province

  • Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province
  • Phone : (0252) 3824 088
  • Email : dkkdbinhthuan@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Binh Thuan province

  • Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province
  • Phone : (0252) 3832 580 | 3824 087
  • Fax : (0252) 3828 656
  • Email : skhdt@binhthuan.gov.vn
  • Website : https://skhdt.binhthuan.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/m9deHCodVsjC1L3x6
TAGS Binh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Binh Thuan province Address : 290 Tran Hung Dao street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province Phone : (0252) 3832 580 | 3824 087 Fax : (0252) 3828 656 Email : skhdt@binhthuan.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 290 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Điện thoại : (0252) 3832 580 | 3824 087 Fax : (0252) 3828 656 Email : skhdt@binhthuan.gov.

Tỉnh Bình Thuận ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 290 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Số điện thoại : (0252) 3824 088 Email : dkkdbinhthuan@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Binh Thuan province Address : 06 Nguyen Tat Thanh street, Binh Hung ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province. Phone : (0252) 3822 889 Fax : (0252) 3821 697 Email : stp@binhthuan.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Thuận Địa chỉ : số 06 đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : (0252) 3822 889 Fax : (0252) 3821 697 Email : stp@binhthuan.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Thuận  Địa chỉ : số 139 đường Mậu Thân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Điện thoại : 0938335742 – 0252.

Binh Thuan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Thuan Province (Binh Thuan CDC) Address : Lê Duẩn boulevard, Phú Trinh ward, Phan Thiet city, Binh Thuan Province. Phone : 0252.