March 19, 2021
immigration

Justice Department in Ca Mau

Justice Department in Ca Mau province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Ca Mau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Tư Pháp Cà Mau
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Cà Mau Địa chỉ: số 7 đường Huyền Trân Công chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 840 Fax : (0290) 3834 795 Email : sotuphap@camau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cà Mau  Địa chỉ : 66 đường Nguyễn Hữu Lễ, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : 02903831877 Fax : 02903822434 Website : https://camau.

Ca Mau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ca Mau Province (Ca Mau CDC) Address: 91 Lý Thường Kiệt street, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau Province. Phone : 02903831009 Fax : 02903567941 Map : https://goo.

Here’s below the location in Ca Mau for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

Ca Mau Immigration Office
April 10, 2020

What are the Address of the Immigration Office in Ca Mau city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Ca Mau Immigration Office Address : 66 Nguyen Huu Le street, Ward 2, Ca Mau City Phone : 02903831877 | Fax: 02903822434 Website : https://camau.xuatnhapcanh.