The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ca Mau, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6901V – QL 63 – Tan Xuyen – Ca Mau Location : national highway 63, cluster 3, Tan

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Cà Mau, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 6901V – Cà Mau Địa chỉ : Quốc lộ 63, khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh

Education and Training Department of Ca Mau Province Address : 01 Ba Trieu Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province Phone : (0290) 3831 176 Fax : (0290) 3830 816 Email vanphong.socamau@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 01 đường Bà Triệu, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Điện thoại : (0290) 3831 176 Fax : (0290) 3830 816 Email vanphong.socamau@moet.

Construction Department of Ca Mau Province Address : 265 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 6255 001 Fax : (0290) 6255 008 Email : soxaydung@camau.

Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau Địa chỉ : Số 265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 6255 001 Fax : (0290) 6255 008 Email : soxaydung@camau.

Ca Mau Health Department
May 26, 2021 · TAGS Ca Mau

Health Department Of Ca Mau Province Address : 155A Bui Thi Truong Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 3831 019 Fax : (0290) 3552 677 Email : soyte@camau.

Sở Y Tế Cà Mau
May 24, 2021 · TAGS Ca Mau

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : Số 155A đường Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 019 Fax : (0290) 3552 677 Email : soyte@camau.

Transportation Department of Ca Mau Province Address : 269 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 269 đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.

1 2 3