May 18, 2021
Blog

Address of Transportation Department in Ca Mau

Transportation Department of Ca Mau Province

  • Address : 269 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province.
  • Phone : (0290) 3835 828
  • Fax : (0290) 3835 886
  • Email : sogtvt@camau.gov.vn
  • Website : https://sogtvt.camau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/5WhMKecj9YRqAR5E9
TAGS Ca Mau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 269 đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ca Mau province Address : 112 Phan Ngoc Hien street, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province Phone : (0290) 3831 021 Fax : (0290) 3830 728 Email : sldtbxhcamau@gmail.com | soldtbxh@camau.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 112 đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Điện thoại : (0290) 3831 021 Fax : (0290) 3830 728 Email : sldtbxhcamau@gmail.com | soldtbxh@camau.

Department of Planning & Investment in Ca Mau province Address : 259 Phan Ngoc Hien street, khóm 2, ward 9, Ca Mau city, Ca Mau province. Phone : (0290) 3831 332 Fax : (0290) 3830 773 Email : sokehoachvadautu@camau.

Ca Mau province ▹ Business Registration Office in Ca Mau province Address : 93 Ly Thuong Kiet street, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province Phone : (0290) 3830 774 Email : phongdangkykinhdoanhcamau@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 259 đường Phan Ngọc Hiển, khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 332 Fax : (0290) 3830 773 Email : sokehoachvadautu@camau.

Tỉnh Cà Mau ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 93 đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Số điện thoại : (0290) 3830 774 Email : phongdangkykinhdoanhcamau@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Ca Mau province Address : 07 Huyen Tran Cong Chua street, group 8, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province. Phone : (0290) 3831 840 Fax : (0290) 3834 795 Email : sotuphap@camau.

Sở Tư Pháp Cà Mau
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Cà Mau Địa chỉ: số 7 đường Huyền Trân Công chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 840 Fax : (0290) 3834 795 Email : sotuphap@camau.