April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Ca Mau

Department of Planning & Investment in Ca Mau province

  • Address : 259 Phan Ngoc Hien street, khóm 2, ward 9, Ca Mau city, Ca Mau province.
  • Phone : (0290) 3831 332
  • Fax : (0290) 3830 773
  • Email : sokehoachvadautu@camau.gov.vn
  • Website : https://sokhdt.camau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/YuQC9ivnjLWoeqXG6

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Ca Mau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Ca Mau province ▹ Business Registration Office in Ca Mau province Address : 93 Ly Thuong Kiet street, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province Phone : (0290) 3830 774 Email : phongdangkykinhdoanhcamau@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 259 đường Phan Ngọc Hiển, khóm 2, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 332 Fax : (0290) 3830 773 Email : sokehoachvadautu@camau.

Tỉnh Cà Mau ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 93 đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Số điện thoại : (0290) 3830 774 Email : phongdangkykinhdoanhcamau@gmail.com Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.

Justice Department in Ca Mau province Address : 07 Huyen Tran Cong Chua street, group 8, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province. Phone : (0290) 3831 840 Fax : (0290) 3834 795 Email : sotuphap@camau.

Sở Tư Pháp Cà Mau
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Cà Mau Địa chỉ: số 7 đường Huyền Trân Công chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 840 Fax : (0290) 3834 795 Email : sotuphap@camau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Cà Mau  Địa chỉ : 66 đường Nguyễn Hữu Lễ, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : 02903831877 Fax : 02903822434 Website : https://camau.

Ca Mau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ca Mau Province (Ca Mau CDC) Address: 91 Lý Thường Kiệt street, ward 6, Ca Mau city, Ca Mau Province. Phone : 02903831009 Fax : 02903567941 Map : https://goo.