June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Ca Mau Province

Construction Department of Ca Mau Province

  • Address : 265 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province.
  • Phone : (0290) 6255 001
  • Fax : (0290) 6255 008
  • Email : soxaydung@camau.gov.vn
  • Website : https://soxaydung.camau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/NnupDhRHXh7cmKw19
TAGS Ca Mau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau Địa chỉ : Số 265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 6255 001 Fax : (0290) 6255 008 Email : soxaydung@camau.

Health Department Of Ca Mau Province Address : 155A Bui Thi Truong Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 3831 019 Fax : (0290) 3552 677 Email : soyte@camau.

Sở Y Tế Cà Mau
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : Số 155A đường Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 019 Fax : (0290) 3552 677 Email : soyte@camau.

Transportation Department of Ca Mau Province Address : 269 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 269 đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ca Mau province Address : 112 Phan Ngoc Hien street, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province Phone : (0290) 3831 021 Fax : (0290) 3830 728 Email : sldtbxhcamau@gmail.com | soldtbxh@camau.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 112 đường Phan Ngọc Hiển, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Điện thoại : (0290) 3831 021 Fax : (0290) 3830 728 Email : sldtbxhcamau@gmail.com | soldtbxh@camau.

Department of Planning & Investment in Ca Mau province Address : 259 Phan Ngoc Hien street, khóm 2, ward 9, Ca Mau city, Ca Mau province. Phone : (0290) 3831 332 Fax : (0290) 3830 773 Email : sokehoachvadautu@camau.

Ca Mau province ▹ Business Registration Office in Ca Mau province Address : 93 Ly Thuong Kiet street, ward 5, Ca Mau city, Ca Mau province Phone : (0290) 3830 774 Email : phongdangkykinhdoanhcamau@gmail.com 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.