June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ca Mau

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ca Mau, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 6901V – QL 63 – Tan Xuyen – Ca Mau

  • Location : national highway 63, cluster 3, Tan Xuyen ward, Ca Mau city, Ca Mau province
  • Phone : (0290) 3835 576
  • Fax : (0290) 3835 576
  • Email : ccdkcamau@vr.org.vn
  • Website : N/A
  • Google map : https://goo.gl/maps/D4DULXswBN72BTN78
TAGS Ca Mau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ca Mau Province Address : 01 Ba Trieu Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province Phone : (0290) 3831 176 Fax : (0290) 3830 816 Email vanphong.socamau@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 01 đường Bà Triệu, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Điện thoại : (0290) 3831 176 Fax : (0290) 3830 816 Email vanphong.socamau@moet.

Construction Department of Ca Mau Province Address : 265 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 6255 001 Fax : (0290) 6255 008 Email : soxaydung@camau.

Sở Xây Dựng tỉnh Cà Mau Địa chỉ : Số 265 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 6255 001 Fax : (0290) 6255 008 Email : soxaydung@camau.

Health Department Of Ca Mau Province Address : 155A Bui Thi Truong Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 3831 019 Fax : (0290) 3552 677 Email : soyte@camau.

Sở Y Tế Cà Mau
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : Số 155A đường Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3831 019 Fax : (0290) 3552 677 Email : soyte@camau.

Transportation Department of Ca Mau Province Address : 269 Tran Hung Dao Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province. Phone : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Cà Mau Địa chỉ : số 269 đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại : (0290) 3835 828 Fax : (0290) 3835 886 Email : sogtvt@camau.