March 19, 2021
immigration

Justice Department in Soc Trang

Justice Department in Soc Trang province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Soc Trang
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: số 197 đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại : (0299) 3820 343 Fax : (0299) 3611 397 Email : sotuphap@soctrang.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sóc Trăng  Địa chỉ : số 01 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thoại : 02993615969 Fax : 02993823915 Website : https://soctrang.

Soc Trang CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Soc Trang Province (Soc Trang CDC) Address: 376 Lê Duẩn street, ward 9, Soc Trang city, Soc Trang Province. Phone : 19009295 Website : https://kiemsoatbenhtat.

What are the Address of the Immigration Office in Soc Trang city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Soc Trang Immigration Office Address : 1 Nguyen Dinh Chieu street, Ward 4, Soc Trang City. Phone : 02993615969 | Fax: 02993823915 Website : https://soctrang.