March 19, 2021
immigration

Justice Department in Tra Vinh

Justice Department in Tra Vinh province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Tra Vinh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Sở Tư Pháp Trà Vinh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Trà Vinh Địa chỉ : số 4, đường Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại : (0294) 3862 972 Fax : (0294) 3862 972 Email : stp@travinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh  Địa chỉ : số 29 đường Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại : 0693729296 Fax : 0693729243 Website : https://travinh.xuatnhapcanh.

Tra Vinh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Tra Vinh Province (Tra Vinh CDC) Address : 36 Tô Thị Huỳnh street, ward 1, Tra Vinh city, Tra Vinh Province. Phone : (0294) 3862219 Fax : (0294) 3862319 FB : https://www.

What are the Address of the Immigration Office in Tra Vinh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Tra Vinh Immigration Office Address : 04 Muoi Chin Thang Nam street, Ward 1, Tra Vinh City Phone : 0693729296 | Fax: 0693729243 Website : https://travinh.xuatnhapcanh.