March 19, 2021
immigration

Justice Department in Vinh Phuc

Justice Department in Vinh Phuc province

Working hours:

– Monday to Friday : 07:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00

– Saturday morning : 07:00 – 11:30

TAGS Vinh Phuc
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ : số 12 đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : (0211) 3862 606 Fax : (0211) 3721 265 Email : sotp@vinhphuc.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Vĩnh Phúc  Địa chỉ : Trụ sở Phòng cháy (cũ), xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại : 0904.

Vinh Phuc CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Vinh Phuc Province (Vinh Phuc CDC) Address : 10 Hai Bà Trưng street, Đống Đa ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc Province. Phone : (0211) 3 862 646; Email: cdcvinhphuc@vinhphuc.

VNVC Vinh Yen: Address : 777 Nguyen Tat Thanh street, Tich Son ward, Vinh Yen city, Vinh Phuc. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here is the list of hotels in Vinh Phuc Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.

What are the Address of the Immigration Office in Vinh Yen city, Vinh Phuc province ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Vinh Phuc Immigration Office Address : Thanh Tru commune, Vinh Yen city, Vinh Phuc province Phone : 0904.23.