May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Argentina tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Argentina tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Argentina hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Argentina tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Argentina
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Argentina in Hanoi, Vietnam Address: Sentinel Place, 41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3831 5262 | in Hanoi – 3831 5262 | outside Hanoi – 024 3831 5262 | outside Vietnam – 00 8424 3831 5262 Website : http://vietnam.