May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Ba Lan (Poland) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Ba Lan (Poland) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ba Lan (Poland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Ba Lan (Poland) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Poland
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Poland in Hanoi Address : 03 Chua Mot Cot Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 384 520 27 | in Hanoi : 384 520 27 | outside Hanoi : 024 384 520 27 | outside Vietnam : 0084 24 384 520 27 Fax: 024 382 369 14 Email: hanoi.