April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 160/25/34 đường Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 09:00 – 12:00 | chiều 13:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 6294 8524
  • Fax : N/A
  • Email: chcihcm@gmail.com
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hrH944zVFbEEVdan6

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.