May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Botswana tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Botswana tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Botswana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Botswana tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Botswana tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Botswana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Botswana in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Botswana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Botswana in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Botswana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Botswana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.