April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Burundi tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Burundi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Burundi hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Burundi tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Burundi tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burundi gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Burundi tại Bắc Kinh – Trung Quốc.

TAGS Burundi
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Burundi Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Burundi vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Burundi are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Burundi are advised to find below for options to get a visa for Vietnam  : 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Burundi 🇧🇮. Options for citizens of Burundi getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.