May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Cabo Verde hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Cabo Verde tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Cabo Verde