April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cameroon tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cameroon tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Cameroon hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cameroon tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cameroon tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cameroon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cameroon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cameroon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Cameroon
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cameroon Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cameroon vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Cameroon are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Cameroon are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Cameroon 🇨🇲? At the present, no Vietnam embassy or Consulate is opened in Cameroon. In case you want to get a Vietnam visa from a Vietnam representative office, you can check your neighbouring countries to search for the nearest Vietnam Embassy/ Consulate to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Cameroon 🇨🇲. Options for citizens of Cameroon getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.