April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Chile tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Chile tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Chile hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Chile tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Chile tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Chile tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Chile 🇨🇱 Địa chỉ: Avenida Eliodoro Yanez 2897, Providencia, Santiago de Chile 🇨🇱 Điện thoại: +56 2 2244 3633 / +56 2244 3755 Fax: +56 2 2244 3799 Email: sqvnchile@mofa.gov.