May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Colombia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Colombia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Colombia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Colombia tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Colombia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Colombia in Hanoi Address : Cornerstone Building, 14F, 16 Phan Chu Trinh street, Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam. Phone : +84 24 393 65318 | in Hanoi : 393 65318 | outside Hanoi : 024 393 65318 |  outside Vietnam  : 008424 393 65318 Fax: +84 24 393 65319 Email : evietnam@cancilleria.