April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Cộng Hoà Congo hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Congo tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hoà Congo Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng Hoà Congo vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Congo Republic are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Congo Republic are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Congo Republic 🇨🇬? We regret to let you know that there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Congo Republic at the moment. Please search for the nearest country where a Vietnam embassy or Vietnam consulate is located to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Republic of Congo 🇨🇬. Options for citizens of Republic of Congo getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.