April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Croatia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Croatia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Croatia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Croatia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Croatia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Croatia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Croatia tại Kuala Lumpur, Malaysia.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Croatia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Croatia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.