April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Cuba tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 45 đường Phùng Khắc Khoan, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:00 – 11:30 và chiều 13:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3829 7350
  • Fax : (028) 3829 5293
  • Email : cubacons@hcm.fpt.vn | cubageneral@hcm.fpt.vn
  • Website : http://misiones.minrex.gob.cu/en/vietnam/consulate-cuba-ho-chi-minh-city
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/yQvJkHUtqjJLibMF7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cuba tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cu Ba 🇨🇺 Địa chỉ: 5ta Ave, Esq. A 18, NO, 1802, Miramar, Playa, La Habana – Cu Ba 🇨🇺 Điện thoại: +53 72041501 Fax: +53 72041041 Email: embavicu@gmail.