April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại thủ đô Hà Nội và Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Đài Bắc (Taipei) là thủ đô của Đài Loan (Taiwan)

TAGS Đài Loan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế – Văn Hoá Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan 🇹🇼 Địa chỉ: 3F, No 65 Sung Chiang Rd, Taipei, Taiwan 🇹🇼 Điện thoại: Tổng đài: 25166626 Fax: 26166625, 25041765 Email: vncosul.taipei@mofa.