Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đài Loan (Taiwan) tại thành phố Đà Nẵng. 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại thành phố Đà Nẵng. 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc

Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế Văn Hoá Đài Bắc (Đài

Đại Sứ Quán Đài Loan (Taiwan) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Đài Loan (Taiwan) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế –

Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Đài Loan (Taiwan) tại thủ đô Hà Nội.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành phố Hồ Chí Minh Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Khu Chế Xuất Tân Thuận Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Đồng Nai Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hà Nội Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thái

Hiện tại, Chính phủ Đài Loan vẫn chưa thành lập Đại Sứ Quán tại Hà Nội. Chỉ có Phòng Văn Hoá Kinh Tế theo thông tin bên dưới : Phòng Văn Hoá Kinh Tế Đài Bắc Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú :

Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế – Văn Hoá Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan 🇹🇼 Địa chỉ: 3F, No 65 Sung Chiang Rd, Taipei, Taiwan 🇹🇼 Điện thoại: Tổng đài: 25166626 Fax: 26166625, 25041765 Email: vncosul.taipei@mofa.

1