May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Đài Loan (Taiwan) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Đài Loan (Taiwan) tại thành phố Đà Nẵng.

👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) và Phòng Kinh Tế – Văn Hoá Đài Bắc (Đài Loan) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Đài Loan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Văn Phòng Đại Diện Kinh Tế – Văn Hoá Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan 🇹🇼 Địa chỉ: 3F, No 65 Sung Chiang Rd, Taipei, Taiwan 🇹🇼 Điện thoại: Tổng đài: 25166626 Fax: 26166625, 25041765 Email: vncosul.taipei@mofa.