April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Djibouti tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Djibouti tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Djibouti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Djibouti tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Djibouti tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Djibouti gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Djibouti tại Tokyo, Nhật Bản.

TAGS Djibouti
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Djibouti Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Djibouti vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Djibouti are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Djibouti are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Djibouti 🇩🇯. Options for citizens of Djibouti getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.