April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Eritrea tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Eritrea tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Eritrea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Eritrea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Eritrea tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Eritrea gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Eritrea
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Eritrea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Eritrea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Eritrea are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Eritrea are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Eritrea 🇪🇷. Options for citizens of Eritrea getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.