April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Fiji tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Fiji hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Fiji tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Fiji tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Fiji gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản.

TAGS Fiji
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Fiji Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Fiji vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

It’s easy to apply for the e-visa to Vietnam. Here are the steps to follow: Access the official website to apply for the Vietnam e-visa.

The Vietnam e-visa is among those visas that the Vietnam Immigration Dept. is offering.

The process of applying for the Vietnam e-visa for Fijian passport holders is easier than you think and it will probably take about 2 to 3 minutes of your time to get it done. The information provided below will give you a clear image of the steps taken to apply for the Vietnam e-visa.

There are some documents that are required for Fijian passport holders to obtain a Vietnam e-visa. Given below are the things you need for the Vietnam e-visa application: The passport must be valid for 6 months and should carry two blank pages.