April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ghana tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Ghana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ghana tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Ghana tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Ghana gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Ghana tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Ghana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Ghana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Ghana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Ghana are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Ghana are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Ghana 🇬🇭. Options for citizens of Ghana getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.