May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Haiti tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Haiti tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Haiti hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Haiti tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Haiti
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Haiti in Hanoi Address : 44/4 Van Bao Street, Ba Dinh District, Hanoi city, Vietnam Phone : 024 37304 5599 | in Hanoi : 37304 5599 | outside Hanoi : 024 37304 5599  | outside   Vietnam 0084 24  37304 5599 Fax : 024 3726 5408 Email : amb.vietnam@diplomatie.