April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Honduras tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Honduras tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Honduras hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Honduras cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Honduras tại thủ đô Hà Nội

TAGS Honduras
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Honduras Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Honduras vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Honduras are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Honduras are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Honduras 🇭🇳? Unfortunately, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate located in Honduras until this moment. Please contact to the Vietnam Embassies/Consulates in other countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Honduras 🇭🇳. Options for citizens of Honduras getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.