April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Hungary tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hungary 🇭🇺 Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerulet Thokoly u.