Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại

Đại Sứ Quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hungary tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí

Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Hungary Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hungary 🇭🇺 Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerulet Thokoly u.

1