May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Hungary tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hungary 🇭🇺 Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerulet Thokoly u.