May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Hungary tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hungary tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Hungary tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hungary hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hungary tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Hungary tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Hungary 🇭🇺 Địa chỉ: 1146 Budapest, XIV.Kerulet Thokoly u.