May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Iraq tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Iraq tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Iraq
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Iraq in Hanoi Address: 66 Tran Hung Dao street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam Phone: 024 39424141 | in Hanoi : 39424141 | outside Hanoi : 024 39424141 | outside Vietnam : 0084 24 39424141 Fax: 024 39424055 Email : hanemb@iraqmofamail.net Map : https://goo.