Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Iraq tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Iraq tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Iraq tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà

Lãnh Sự Quán Iraq tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Iraq hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Iraq tại thủ đô Hà

Đại Sứ Quán Iraq Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

1