April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Kazakhstan 🇰🇿 Địa chỉ: Address: 19B Zhylyoi Str., Astana, Kazakhstan 🇰🇿 Điện thoại: +7 7172 26-61-62 Fax: +7 7172 26-61-67 Email: vnemb.