Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành

Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Kazakhstan Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Kazakhstan 🇰🇿 Địa chỉ: Address: 19B Zhylyoi Str., Astana, Kazakhstan 🇰🇿 Điện thoại: +7 7172 26-61-62 Fax: +7 7172 26-61-67 Email: vnemb.

1