May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Kazakhstan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Kazakhstan in Hanoi Address : Villa 51, 10 Dang Thai Mai Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3718 0777 | in Hanoi : 3718 0777 | outside Hanoi : 024 3718 0777 | outside Vietnam : 0084 24 3718 0777 Email : hanoi@mfa.kz FB : https://www.