May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kazakhstan tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kazakhstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kazakhstan tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Kazakhstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Kazakhstan 🇰🇿 Địa chỉ: Address: 19B Zhylyoi Str., Astana, Kazakhstan 🇰🇿 Điện thoại: +7 7172 26-61-62 Fax: +7 7172 26-61-67 Email: vnemb.