May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Kenya tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Kenya tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Kenya hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kenya tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Kenya tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Kenya
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Kenya in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Kenya in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Kenya in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kenya Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kenya vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.