May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Liberia tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Liberia tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Liberia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Liberia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Liberia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Liberia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Liberia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Liberia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Liberia in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Liberia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Liberia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.